Toegang inspecteurs tot bedrijven

Een inspecteur van de NEa moet toegang krijgen tot het bedrijfsterrein. Dat is belangrijk voor het uitoefenen van zijn taak.

Legitimatiebewijs

De inspecteur van de NEa heeft een gewaarmerkt legitimatiebewijs bij zich. Hij is verplicht dit legitimatiebewijs desgevraagd te tonen. Het bedrijf is wettelijk verplicht om de inspecteur op basis van dit legitimatiebewijs toe te laten tot het bedrijfsterrein. Een inspecteur hoeft zich daarbij niet aanvullend te legitimeren.

Elk bedrijf waarop de NEa toezicht houdt, ontvangt een brief met een afbeelding van het legitimatiebewijs. Zo kunt u controleren of u inderdaad een inspecteur van de NEa voor u heeft.