Toezicht ETS

De NEa voert toezicht uit om na te gaan of een bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Het toezicht bestaat uit toezichtbezoeken en controles.

De NEa wil met het toezicht een zo hoog mogelijke naleving realiseren. Maar wel op een manier dat de last voor bedrijven zo klein mogelijk is. De NEa selecteert haar toezicht risicogestuurd: analyse van de bedrijven, signalen en relevante informatie bepalen de te controleren bedrijven, brandstofstromen en toezichtmethoden.