Toezicht EU ETS

De NEa voert toezicht uit om na te gaan of bedrijven voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Het toezicht bestaat uit toezichtbezoeken en controles.

De NEa wil met het toezicht een zo hoog mogelijke naleving realiseren. Maar wel op een manier dat de last voor bedrijven zo klein mogelijk is. De NEa selecteert haar toezicht risicogestuurd: analyse van bedrijven, signalen en relevante informatie bepalen welke bedrijven, brandstofstromen en toezichtmethoden worden gecontroleerd.