Werkwijze toezichtbezoek

Zo gaat een toezichtbezoek van de NEa in zijn werk:

Voorafgaand aan het toezichtbezoek

  • De NEa maakt meestal een afspraak voor een inspectie en legt deze afspraak vast per e-mail. Alleen in sommige situaties doet de NEa een inspectie onaangekondigd.
  • De NEa kan het bedrijf een gedetailleerd inspectieprogramma toesturen. Hieruit wordt duidelijk welke personen binnen het bedrijf betrokken worden bij de inspectie.

Onderdelen toezichtbezoek

Een inspectie van de NEa een inspectie bestaat globaal uit:

  • een toelichting over het doel en de opzet van de inspectie
  • uitvoering van de inspectie volgens het programma
  • een eventuele rondgang door het bedrijf
  • afsluiting met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en afspraken om eventuele tekortkomingen op te heffen

De inspecteur(s)

Afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf doet de NEa de inspectie met 1 of 2 inspecteurs. Soms worden de inspecties uitgevoerd in samenwerking met andere diensten, bijvoorbeeld de regionale uitvoeringsdienst (RUD) of de Belastingdienst.

Na het toezichtbezoek

Na de inspectie stelt de NEa een verslag op met bevindingen en gemaakte afspraken. Wanneer een overtreding is geconstateerd, kan de NEa sanctiemiddelen inzetten. Wanneer de gemaakte afspraken zijn nagekomen wordt de inspectie afgerond.