Toegang inspecteurs tot bedrijven

Een inspecteur van de NEa is bevoegd het bedrijfsterrein te betreden zonder toestemming van het bedrijf.

U dient een inspecteur te allen tijde toegang te geven tot het bedrijventerrein. Een inspecteur kan vergezeld worden door een persoon die daartoe door hem is aangewezen. In de regel kondigt de inspecteur het bezoek van tevoren aan, maar hij is dat niet verplicht.

De bevoegdheid kunt u teruglezen in artikel 5.15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Legitimatiebewijs

De inspecteur van de NEa draagt een 'legitimatiebewijs toezichthouder' bij zich, als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Hij is verplicht dit legitimatiebewijs indien gewenst te tonen. Een inspecteur hoeft zich niet aanvullend te legitimeren.