Voorbereiden op toezichtbezoek

Een bedrijf kan zich voorbereiden op een toezichtbezoek door de NEa. Uw voorbereiding draagt bij aan een soepel verloop van het toezichtbezoek.

Wat kunt u doen

  1. Ervoor zorgen dat de NEa een eventuele elektronische administratie kan inzien en dat de betreffende deskundigen aanwezig zijn om inzicht te geven in de administratie.
  2. Lees de agenda vooraf aandachtig door, zo bent u goed voorbereid. Lever daarnaast de opgevraagde informatie tijdig aan.

  3. Op de dag van het toezichtbezoek dient u de volgende documenten/informatie beschikbaar te hebben:

    • Administratieve bescheiden betreffende ingeboekte hoeveelheden energie en/of geregistreerde brandstofleveringen,

    • Administratieve bescheiden zoals massabalans, in- en verkoopfacturen, bewijzen van duurzaamheid en indien van toepassing dubbeltellingverklaringen,

    • Opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing bestaande uit o.a. werkprocedures voor zover relevant voor energie voor vervoer.

Daarnaast is het belangrijk dat de juiste medewerkers bij het toezichtbezoek aanschuiven of in ieder geval bereikbaar zijn voor vragen.