Werkwijze toezichtbezoek

De NEa volgt de volgende stappen bij een toezichtbezoek:

Voorafgaand aan het toezichtbezoek

Voorafgaand aan het toezichtbezoek maakt de NEa meestal een afspraak met het bedrijf voor een inspectiedatum en bevestigt deze afspraak per e-mail. In deze e-mailĀ  stuurt de NEa de agenda voor de inspectie mee. Daarnaast vraagt de NEa vooraf informatie op bij het bedrijf om de inspectie soepeler te laten verlopen.

Tijdens het toezichtbezoek

Op de afgesproken datum voert de NEa een inspectie uit die globaal bestaat uit:

  • Een korte uitleg door het bedrijf over haar activiteiten;

  • Een toelichting over doel en opzet van de inspectie;

  • Het uitvoeren van de inspectie volgens het inspectiemanual;

  • Een eventuele rondgang door het bedrijf;

  • Een afsluiting met samenvatting van de belangrijkste bevindingen;

  • Mogelijk het maken van afspraken om eventuele tekortkomingen op te heffen.

In principe voert de NEa de inspectie op locatie met minimaal twee inspecteurs uit. Soms voert de NEa de inspecties uit in samenwerking met andere toezichthouders.

Na het toezichtbezoek

Na de inspectie stelt de NEa een inspectiebrief met de bevindingen en de gemaakte afspraken op. In gevallen waarin een bedrijf de afspraken niet nakomt, kan de NEa handhavingsmiddelen inzetten om het nakomen hiervan af te dwingen.