Ik heb een overschot van verschillende soorten HBE’s. Kan ik deze allemaal sparen?

Als u na het afschrijven van de HBE’s voor uw verplichtingen een overschot op uw rekening heeft, kunt u een hoeveelheid meenemen naar het volgende jaar. Dit is het spaarsaldo.

Het spaarsaldo is gelimiteerd. U kunt altijd een saldo van 2.000 HBE’s of minder sparen. Afhankelijk van de situatie kan er meer gespaard worden.

Overzicht situaties spaarsaldo limiet
Spaarlimiet van #HBE's Hoogste aantal telt
Bedrijf met verplichtingen 2.000 of 25% van de jaarverplichting of reductieverplichting
Inboeker 2.000 of 10% van totaal inboekingen
Inboeker met verplichtingen 2.000 of 10% van totaal inboekingen of 25%van de verplichting
Alleen overboeker 2.000

Is uw overschot groter dan de spaarlimiet, dan komt het aantal HBE's boven de spaarlimiet te vervallen. De opvulling van het spaarlimiet vindt automatisch plaats op basis van de beschikbare HBE’s op de rekening, waarbij eerst wordt gevuld met HBE-G die beschikbaar zijn op de rekening, gevolgd door HBE-O, HBE-B en als laatste door HBE-C.

De HBE’s op rekening zullen vanwege de spaarregels niet van soort wijzigen.

Voorbeeldberekening spaarlimiet
  • Het overschot uit 2021 is 20.000 HBE's , waarvan 10.000 HBE-G, 5.000 HBE-O, 3.000 HBE-B en 2.000 HBE-C.  
  • U mag maximaal 16.000 HBE (25% van uw jaarverplichting) meenemen naar 2023.

Dan wordt in volgorde meegenomen naar 2023:

  • Eerst de HBE-G: 10.000
  • Dan de HBE-O: 5.000  
  • Tenslotte wordt opgevuld tot de spaarlimiet met HBE-B: 1.000

Dan is het maximum van 16.000 bereikt en komen de resterende 3.000 HBE-B en 2.000 HBE-C te vervallen.

Hoort bij