Documenten - Wat is emissiehandel?

26 documenten over Wat is emissiehandel?

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Reguleert het EU ETS alleen de uitstoot van CO2?

Nee, sinds de start van de derde handelsperiode wordt ook de uitstoot van twee andere broeikasgassen meegenomen in het EU ETS, ...

Vraag en antwoord

Infographics: 'Hoe werkt emissiehandel?'

Deze infographics laten onder andere zien wat het doel is van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), wie er aan deelnemen, ...

Publicatie | 01-11-2017

Is de informatie over uitstoot van bedrijven en toewijzing van emissierechten openbaar?

Ja, voor wat betreft de bedrijven in Nederland is deze informatie openbaar. Bekijk hiervoor het overzicht toewijzing gratis ...

Vraag en antwoord

Hebben andere overheidsmaatregelen wel zin naast het EU ETS? Bijvoorbeeld subsidies op windmolens?

Van tijd tot tijd verschijnen berichten in de media van critici die vinden dat de overheid beter kan stoppen met het uitgeven van ...

Vraag en antwoord

Welke wensen heeft Nederland voor het toekomstige EU ETS?

In het SER Energieakkoord1 is afgesproken dat Nederland in het Europese overleg inzet op : verdere verlaging van het ETS-plafond, ...

Vraag en antwoord

Hoe kan een lage prijs van emissierechten op lange termijn schadelijk zijn voor de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven?

Het ‘lock in-effect’ was de belangrijkste reden voor de Europese Commissie om over te gaan tot backloading en het instellen van ...

Vraag en antwoord

Wat wordt er gedaan aan het overschot aan emissierechten?

Door het plafond in de toekomst verder te verlagen, zullen bedrijven eerder een tekort krijgen aan rechten. Dat zal leiden tot ...

Vraag en antwoord

Zijn er teveel emissierechten uitgedeeld?

Op dit moment is er een groot overschot aan rechten. In 2013 waren er ruim twee miljard ongebruikte rechten in de markt. Dit was ...

Vraag en antwoord

Hoe staat het met het draagvlak voor emissiehandel en 'carbon pricing’?

Door de lage prijs van CO2-rechten zou de markt het vertrouwen in het instrument ETS kunnen verliezen. Dit lijkt echter mee te ...

Vraag en antwoord

Is het EU ETS wel effectief, nu de prijs van CO2-emissierechten zo laag is?

Het EU ETS is wel effectief, voor zover het gaat om het realiseren van de doelstelling. Ook is het effectief voor het beperken ...

Vraag en antwoord