HBE-rapportage maart 2023

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in het aantal HBE’s dat op 1 maart 2023 beschikbaar is op de rekeningen in het REV. De gegevens van activiteiten die ná 1 maart plaatsvonden, zoals het later koppelen van dubbeltellingverklaringen, staan niet in deze rapportage. Die informatie leest u in de HBE-rapportage van april 2023 (publicatie op 4 april).

In de rapportage hieronder wordt onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit voorgaande jaren en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2022. Verder ziet u ook het aantal HBE’s dat er tot nu toe gecreëerd is, door inboekingen van hernieuwbare energie geleverd aan zeevaart.

Dubbeltellingverklaring

Dit jaar is het voor het eerst dat bedrijven een dubbeltellingverklaring aan hun inboeking kunnen koppelen. Dit kan tot 1 april. Vanaf dat moment is het aantal HBE’s uit inboekingen definitief.

Aantal HBE’s in Register Energie voor Vervoer (REV)

Door het inboeken van hernieuwbare energie kunnen vier soorten HBE’s ontstaan:

 • HBE Geavanceerd (HBE-G):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van bepaalde afvalstromen en residuen uit bijlage IX-A van de RED.
 • HBE Conventioneel (HBE-C):
  met name uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen.
 • HBE Overig (HBE-O):
  met name uit inboekingen van elektriciteit.
 • HBE Annex IXB (HBE-B):
  uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van grondstoffen uit bijlage IX-B van de RED. Met name gebruikt frituurvet.

32% van de HBE’s die bijgeschreven zijn over 2022, zijn het gevolg van leveringen van hernieuwbare energie aan de zeevaart.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Ingeboekt Gespaard Totaal aantal HBE's
Aantal HBE's
op 1 maart 2023
73,73 10,60 84,33
HBE-G 38,56 9,73 48,30
HBE-C 6,08 0,00 6,08
HBE-O 2,20 0,86 3,06
HBE-B 26,90 0,00 26,90

HBE's in het Register Energie voor Vervoer

HBE's in het Register Energie voor Vervoer Jaarverplichting: 74,31
HBE-BHBE-CHBE-GHBE-OGespaarde HBE-BGespaarde HBE-CGespaarde HBE-GGespaarde HBE-O
10-apr-229,730,86
1-jul-220,90,024,150,039,730,86
1-okt-221,840,027,930,069,730,86
1-jan-235,181,4615,720,179,730,86
1-mrt-2326,096,0838,562,29,730,86

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (286 bytes)

Van hernieuwbare brandstof naar HBE's

Weten hoe het systeem van HBE's werkt? Bekijk dan deze korte video. 

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority. Een man:)
Frituurvet in je vrachtwagen? Afval in je motor?
Dit moet je weten over hernieuwbare energie voor vervoer.

(Beeldtekst: Hernieuwbare energie voor vervoer.)

Vervoer en transport zorgen voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland.
Het is dus belangrijk om goed te kijken hoe we deze sector kunnen verduurzamen.
Gelukkig komen er steeds meer duurzame alternatieven.
Dit noemen we hernieuwbare energie.
Voor vervoer en transport zijn biobrandstoffen op dit moment
de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.
Deze worden gemengd met fossiele benzine en diesel.
Dit noemen we E10-benzine of B7-diesel.

(Beeldtekst: Het HBE-systeem.)

Om verduurzaming mogelijk te maken
werken we in Nederland met het systeem van Hernieuwbare Brandstofeenheden,
of HBE's.
Europese regelgeving en het Nederlandse klimaatbeleid
verplichten brandstofleveranciers om jaarlijks een steeds groter deel
aan hernieuwbare energie te leveren.
Bedrijven moeten zich bij de NEa registreren
en krijgen HBE's in ruil voor het leveren
van hernieuwbare energie aan de Nederlandse markt.
Deze HBE's hebben ze nodig om aan hun verplichtingen te voldoen.
Als bedrijven meer leveren dan ze verplicht zijn,
kunnen ze het overschot verhandelen aan andere brandstofleveranciers,
die juist tekortkomen.
De NEa zorgt voor een betaalbare uitvoering en toezicht op dit systeem van HBE's.
We controleren bijvoorbeeld of biobrandstoffen echt duurzaam zijn
en of hernieuwbare energie wel echt op de markt terechtkomt.
Door de handel in HBE's mogelijk te maken
en de oorsprong van duurzame energie te controleren,
zorgt de NEa met de sector
dat de CO2-uitstoot door vervoer elk jaar omlaaggaat.
Zo wordt ook de transportsector in 2050 helemaal klimaatneutraal.

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority.)