Vervangend nationaal toewijzingsbesluit vastgesteld

Op 23 juni 2021 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat het vervangend nationaal toewijzingsbesluit (NTB) broeikasgasemissierechten vastgesteld. In dit NTB staat de berekening van het aantal toegewezen gratis emissierechten per bedrijf voor de jaren 2021-2025. Het vervangend NTB komt in de plaats van het eerder vastgestelde NTB.

De basis voor de berekening zijn de nieuwe benchmarkwaarden die de Europese Commissie (EC) heeft vastgesteld. Andere jaren speelde ook de uniforme correctiefactor mee. De EC maakte eerder bekend dat voor de jaren 2021-2025 geen correctiefactor nodig is.

Mogelijke bijstelling

Naar verwachting wordt in augustus 2021 het aantal gratis emissierechten dat is berekend in het vervangend NTB gestort op de ETS-rekening van de betreffende bedrijven. Dit geldt niet voor bedrijven die voor de periode 2021-2025 een opt-out hebben. Voordat de storting kan plaatsvinden is nog aanvullende besluitvorming nodig door de Europese Commissie.

Hoeveel rechten bedrijven uiteindelijk toegewezen krijgen voor het jaar 2021 hangt ook af van de gegevens over de daadwerkelijke productie die bedrijven hebben gerapporteerd in hun activiteitsverslag over de jaren 2019 en 2020. Dit betekent dat er nog een bijstelling kan plaatsvinden op het aantal toegewezen en gestorte emissierechten. 

Meer over het vervangend nationaal toewijzingsbesluit leest u hier
 

iStock_000019862405