NEa controleert opslaglocaties FAME

Medio augustus bezoeken inspecteurs van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verschillende opslaglocaties voor de biobrandstof fatty acid methyl ester (FAME). Als toezichthouder controleert de NEa onder andere of de oorsprong van deze brandstoffen duurzaam en biogeen zijn om vast te stellen dat het hernieuwbare energie is.

Wat is FAME

FAME is een dieselvervanger. Het is een biobrandstof gemaakt van dierlijke vetten, plantaardige oliƫn of afval zoals gebruikt frituurvet. Ook is het de meest gebruikte biobrandstof voor vervoer en transport in Nederland.

Over de controle

De NEa voert deze controles periodiek en steekproefsgewijs uit. Tijdens deze controle nemen de inspecteurs monsters van brandstoffen aangemerkt als pure FAME en als FAME blend, een fossiele brandstof vermengt met een aandeel FAME.

Beeld: Janneke Vink

Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd om vast te stellen of de brandstof daadwerkelijk biobrandstof is. En in geval van een FAME blend, of het aandeel FAME in deze brandstof overeenkomt met de gegevens die de leverancier heeft geregistreerd.

Deze controle is onderdeel van het toezicht op de inzet van hernieuwbare Energie voor Vervoer. In dit geval om leveringen biobrandstof voor gebruik door de Nederlandse vervoer- en transportsector.

Waarom deze controle

Brandstofleveranciers zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een groter aandeel hernieuwbare energie aan deze sector te leveren. Deze verplichting is onderdeel van de nationale doelstelling om de energie gebruikt voor vervoer en transport in Nederland te verduurzamen.

Omdat FAME de meest gebruikte biobrandstof is binnen de Nederlandse markt is het voor de NEa belangrijk om te blijven controleren of de oorsprong van deze brandstof echt duurzaam en biogeen is. De uitkomst van deze controle draagt bij aan het beeld of de doelstelling tot verduurzamen wordt behaald.