Blijft dubbeltelling bestaan tot 2030?

De systematiek zoals we die nu kennen, inclusief dubbeltelling, zal in grote lijnen blijven bestaan tot 2025.

Ook na 2025 zal het onderscheid tussen geavanceerde biobrandstoffen en andere biobrandstoffen zeer waarschijnlijk blijven. Of dit in de vorm van dubbeltelling blijft bestaan, is moeilijk te voorspellen. Dit is afhankelijk van de plannen in de RED3 en de nog niet uitgekristalliseerde ontwikkelingen in het FitFor55 pakket.

Los van eventuele wijzigingen aan de systematiek als gevolg van de omzetting van RED3 in de Nederlandse systematiek, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder aangegeven in 2024 te willen onderzoeken of dubbeltelling van grondstoffen op Bijlage IX, onderdeel B van de RED kan worden afgebouwd.

Hoort bij