Koppeling Zwitsers ETS-register

Sinds 1 januari 2020 is er een koppelingsovereenkomst tussen de ETS-registers van het EU ETS en het Zwitsers ETS. Door het koppelen van de systemen kunnen EU ETS-deelnemers profiteren van een grotere en transparante emissiehandelsmarkt, die meer flexibiliteit biedt voor het behalen van de CO2-doelstellingen.

Zowel Zwitserland als de Europese Unie heeft een emissiehandelssysteem. Het EU ETS omvat circa 11.000 installaties, die per jaar ongeveer 1,6 miljard ton CO2-equivalenten uitstoten. Het Zwitsers ETS is een stuk kleiner: circa 50 installaties en een uitstoot van ongeveer 5 miljoen ton CO2-eq per jaar. 

Transacties tussen de registers

Sinds 2021 is de koppeling tussen de twee ETS-registers operationeel. Dit betekent dat er over en weer transacties met emissierechten gedaan kunnen worden. In de registers is het verschil tussen Europese emissierechten (EUA’s) en Zwitserse emissierechten (CHU’s) zichtbaar voor de gebruikers. Zowel EUA’s als CHU’s kunnen door installaties en luchtvaartexploitanten in de EU én in Zwitserland gebruikt worden om aan de nalevingsverplichting te voldoen.

Transacties tussen de registers worden uitgevoerd op vooraf vastgestelde tijden, over het algemeen 2 keer per week op dinsdag en donderdag, uitgezonderd feestdagen. Op de website van de Europese Commissie staat de kalender, hier wordt aangegeven op welke dagen er geen transacties plaatsvinden. 

  • Transacties tussen de twee registers kunnen op elk moment worden geïnitieerd door registergebruikers. De transacties worden uitgevoerd op de eerstvolgende datum op de transactiekalender.
  • Voor uitgaande transacties van het Europees EU ETS-register naar het Zwitsers register gelden de reguliere regels voor transactievertragingen van het Europese EU ETS-register.
  • Voor uitgaande transacties van het Zwitsers ETS-register naar het Europees register gelden de reguliere regels voor transactievertragingen van het Zwitsers register.