Veiling van emissierechten

In het Europees emissiehandelsysteem (EU ETS) kunnen bedrijven op 2 manieren aan emissierechten komen om hun emissies te vereffenen: via gratis toewijzing en via veiling. Veiling is een transparante manier om emissierechten uit te geven en sluit aan bij het principe dat de vervuiler betaalt voor de CO2-uitstoot. Het grootste deel van de emissierechten komt dan ook via veiling op de markt: in de 4e handelsperiode (2021-2030) wordt naar verwachting ongeveer 57% van de rechten geveild.

Bedrijven krijgen een deel van hun emissierechten gratis via toewijzing. maar ze moeten ook een deel kopen op de veiling om al hun emissies te vereffenen. Veiling van emissierechten gebeurt op basis van de veilingverordening (Verordening (EU) 1031/2010). Hierin is vastgelegd dat elke lidstaat een veiler moet aanwijzen. Voor Nederland is dit de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De NEa monitort het verloop en de financiële afwikkeling van de veilingen en stelt jaarlijks een veilingmonitor op.