Overige overtredingen

Voor andere overtredingen dan het overtreden van de inleverplicht geeft de wet een boetemaximum van € 450.000 of, als dat meer is, 10% van de bruto jaaromzet van de overtreder. Voor een last onder dwangsom bepaalt de wet geen maximum.

Beleidsregels sancties EU ETS 2021

Het bestuur van de NEa heeft op 17 december 2020 beleidsregels vastgesteld voor de hoogte van boetes en dwangsommen vanaf 2021. De ministeriële beleidsregels van 2016 zijn daarbij ingetrokken, met de overgangsbepaling dat deze regels van toepassing blijven op overtredingen die begaan of begonnen zijn vóór 1 januari 2021. 

De beleidsregels laten het bestuur van de NEa op een aantal punten ruimte tot nadere invulling. Hieronder staat aangegeven hoe het bestuur dat doet.