Hoogte van boetes en dwangsommen

De Wet milieubeheer maakt een onderscheid in de hoogte van bestuurlijke boetes tussen een overtreding van de inleverplicht en overige overtredingen.