Kan de NEa mij adviseren hoe ik mijn laadplein moet inrichten voor het claimen van 100% hernieuwbare elektriciteit?

De NEa heeft niet de capaciteit om op case-by-case basis advies te geven over de meetinrichting van een laadplein.

Het is in ieder geval belangrijk om de opwekinstallatie en eventuele batterijopslag te bemeteren, en een meetprotocol op te stellen dat gelijktijdigheid van levering kan aantonen (minimaal op uurbasis). De inboekverificateur kan u ook op weg helpen bij het opstellen van een meetinrichting en bijbehorende administratie.

Daarnaast zijn er genoeg commerciële partijen actief die gespecialiseerd zijn in het opstellen van meetprotocollen en het installeren van meters.

Hoort bij