Kan ik elektriciteit inboeken die op locatie is opgewekt met vloeibare biobrandstof?

De levering van duurzame vloeibare biobrandstof aan een vaste installatie komt al in aanmerking om in te boeken. De wet- en regelgeving staat niet toe dat een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie meerdere keren wordt ingeboekt.

In vrijwel alle gevallen zal de inboeker van elektriciteit in bewijsnood komen om (met behulp van zijn eigen administratie) aan te kunnen tonen dat de biobrandstof die gebruikt wordt bij het opwekken van de elektriciteit niet reeds is ingeboekt door zijn leverancier of een eerdere schakel in de leveringsketen. 

Het inboeken van elektriciteit die op locatie met vloeibare biobrandstof is opgewekt, is daarom niet toegestaan.

Hoort bij