Kan ik ook elektriciteit geleverd aan bouwkranen of andere soorten mobiele machines inboeken?

Nee, in de huidige regelgeving zijn alle mobiele machines uitgesloten van het inboeken van elektriciteit.

Alleen elektriciteitsleveringen aan vervoer komen in aanmerking voor inboeken. (Land)bouwvoertuigen zoals tractoren, bulldozers, stationaire motoren, mobiele werktuigen, land-en bosbouwvoertuigen en machines op bouwplaatsen vallen niet onder (weg)vervoer. Elektriciteitsleveringen aan zulk soort mobiele machines zijn daarom niet inboekbaar.

Voor het onderscheid tussen mobiele (land)bouwmachines en wegvervoer gaat er om of voertuigen hoofdzakelijk bedoeld zijn voor vervoer over de weg. Het maakt daarbij niet uit of de desbetreffende voertuigen al dan niet over de weg mogen rijden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is momenteel bezig met een herziening van de regelgeving die waarschijnlijk vanaf 2025 in zal gaan. Mogelijk wordt inboeken van elektriciteit voor mobiele machines dan wel toegestaan.

Hoort bij