Kan ik ook elektriciteit inboeken als ik geen MID-meters heb?

Ja, deze elektriciteit is inboekbaar mits de aansluiting waarvan geleverd wordt, exclusief voor vervoer bestemd is.

Dit betekent dat er zich verder geen andere installaties (zoals een tankstation, een pauzegebouw, etc.) achter de aansluiting bevinden, alleen de laadinfra.

Indien uw aansluiting niet exclusief voor vervoer bestemd is, kan een secundair allocatiepunt (Codebesluit Meerdere Leveranciers op een Aansluiting) uitkomst bieden. Achter het secundair allocatiepunt mag zich dan alleen de laadinfra bevinden (het allocatiepunt moet exclusief zijn). De hoofdmeter of de SAP-meter hoeven niet over een MID-certificaat te beschikken.

Voor DC-stroom bestaan bijvoorbeeld nog weinig MID-meters.

Hoort bij