Kun je met terugwerkende kracht inboeken?

De doelen op het gebied van hernieuwbare energie in vervoer worden gesteld op jaarbasis. Dat betekent dat inboeken ook per jaar gebeurt.

Bedrijven hebben tot 1 maart van het volgende jaar om leveringen te registreren in het Register.

Op 1 mei vindt de jaarafsluiting plaats en worden de verplichtingen van bedrijven die fossiele brandstoffen leveren, afgeschreven.

Hoort bij