Kun je met terugwerkende kracht inboeken?

De systematiek voor hernieuwbare Energie voor Vervoer werkt op jaarbasis. Het is niet nodig om elke levering van hernieuwbare energie direct in te boeken in het register.

Het is mogelijk om leveringen in te boeken tot 1 maart van het volgende kalenderjaar. 

Vanaf 1 maart is het niet meer mogelijk om leveringen van het voorgaande kalenderjaar in te boeken.

Hoort bij