Wat houdt een inboekverificatie in?

Ieder jaar moeten alle inboekingen geverifieerd worden door een geaccrediteerde instantie. Een verificateur zal de achterliggende administratie doorlichten, steekproefsgewijs een aantal inboekingen controleren, en de meetgegevens/ inkoopgegevens op jaarbasis vergelijken.

Voor meer informatie vindt u onder inboeken. Of neem contact op met één van de verificateurs (Control Union, Normec QS, DEKRA).

Hoort bij