Wat is het juiste moment van inboeken: de levering of de bijmenging?

De inboeking mag pas plaatsvinden nadat de levering aan de Nederlandse markt voor vervoer heeft plaatsgevonden. Het gaat dus niet om het moment van bijmenging. Als de levering heeft plaatsgevonden in kalenderjaar X, dan heeft de inboeker tot 1 maart in het kalenderjaar X+1 de tijd om de levering in het Register Energie voor Vervoer in te boeken.

Hoort bij