Aandachtspunten inboeken elektriciteit

Op deze pagina zijn een aantal onderwerpen uitgelicht die gaan over het inboeken van elektriciteit. Deze gaan over wettelijke voorwaarden en handelingen die belangrijk zijn voor de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2023. Een uitgebreide uitleg over het inboeken van elektriciteit geleverd aan vervoer leest u op deze webpagina.

Zorg voor een correcte registratie van de inboeking

  • Een inboeking waarvan de HBE's zijn bijgeschreven kunt u niet meer corrigeren. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.
  • De NEa corrigeert geen foutieve inboekingen op verzoek van de inboeker. In het algemeen geldt dat de de NEa eventuele fouten ná de jaarafsluiting onderzoekt.
  • Foutief registreren kan leiden tot handhaving door de NEa. Bijvoorbeeld door middel van een corrigerende maatregel. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.
  • U kunt uiterlijk 29 februari 2024 uw leveringen van 2023 inboeken.

De fiatteursrol in het REV kan helpen bij het voorkomen van fouten. Als de rekeninghouder een fiatteur toewijst, moet een 2e persoon de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

De fiatteursrol is dus iets anders dan het (verplicht) inschakelen van de inboekverificateur. De inboekverificateur is een externe partij waaraan u opdracht geeft om te controleren of uw (afgeronde) inboekingen aan de wet- en regelgeving voldoen.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

In te boeken hoeveelheden elektriciteit

De hoeveelheid elektriciteit zoals gemeten door het bemeterde leverpunt (de verkoopmeter op de laadfaciliteit) is leidend bij het inboeken. U moet dus niet de hoeveelheid inboeken die uw leverancier aan u heeft geleverd, maar de hoeveelheid die u aantoonbaar aan vervoer heeft geleverd.

Inboekers moeten een goede administratie bijhouden, waarin de onderbouwing is te vinden van wat (per aansluiting) wordt ingeboekt, zoals factuur- en meetgegevens. De werkwijze voor het bepalen en controleren van de ingeboekte hoeveelheid moet zijn vastgelegd. Dit is geregeld in artikel 10 van de Regeling energie vervoer.

Zie ook dit document met meer informatie over het inboeken van elektriciteit.

Nieuwe inboeker? Vergeet de inboekverificatie niet!

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het REV moeten jaarlijks over een inboekverificatieverklaring beschikken. Hieruit blijkt of de ingeboekte hernieuwbare energie aan de wettelijke vereisten voldoet. De verificateur verwerkt uiterlijk 30 april 2024 de uitkomsten van de inboekverificatie over de inboekingen over het voorgaande kalenderjaar in het REV.

U moet zelf:

  • een overeenkomst aangaan met één van de inboekverificateurs (Dekra, Control Union, Normec QS);
  • de inboekverificateur koppelen aan uw rekening. Alleen dan kan hij de uitkomsten registreren.

XML