Hernieuwbare Energie voor Vervoer juli 2023

Met de nieuwsbrief hernieuwbare Energie voor Vervoer willen we u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, op het gebied van beleid, naleving en relevante publicaties. De nieuwsbrief verschijnt periodiek. Het streven is vier keer per jaar.

In deze nieuwsbrief

Ontwikkelingen

 • Stand van zaken RED3 (door IenW)
 • Stand van zaken revisie Annex IX van de RED
 • Stand van zaken Uniedatabank
 • Ontwikkeling zeevaart in 2023 en 2024
 • ETS‐2 : emissiehandel voor brandstofleveranciers
 • Fraudesignalen biodiesel uit China

Naleving

 • Voorlichting over naleving
 • Aanpassingen C14‐kader
 • Monstername en C14 analyse van bio‐LNG
 • Jaarverplichting stookolie aan vaste installaties
 • HBE‐reductiebijdrage 2024 vastgesteld op 49 kg per HBE
 • Rapportage hernieuwbare Energie voor Vervoer 2022

Verschenen

 • Op de NEa website
Beeld: Josje Deekens

Abonneren

Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief hernieuwbare Energie voor Vervoer? 

Stuur ons een e-mail en ontvang de nieuwsbrief voortaan automatisch via e-mail.