Hernieuwbare Energie voor Vervoer april 2024

Met de nieuwsbrief hernieuwbare Energie voor Vervoer informeren we u over ontwikkelingen, op het gebied van beleid, naleving en relevante publicaties. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

In deze nieuwsbrief

Terugblik NEa netwerkbijeenkomst 2024

Ontwikkelingen

  • Wijziging Besluit energie vervoer 2024
  • Gewijzigde planning REDIII‐implementatie
  • Informatiebijeenkomst IenW over implementatie RED-III
  • Herziene Bijlage IX lijst gepubliceerd 
  • Stand van zaken Uniedatabank 

Naleving

  • Tussentijdse balans jaarafsluiting 2023
  • RefuelEU Luchtvaart: bijmengverplichting voor brandstofleveranciers 

Verschenen

  • Op de NEa website