Klimaatbeleid

Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen. De Europese Unie heeft met andere landen afspraken gemaakt (in het Kyoto Protocol) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld via emissiehandel. Daarnaast stimuleert de overheid het gebruik van hernieuwbare energie.