Vormen van toezicht

De NEa voert verschillende vormen van toezicht uit.

Inspectie

Bij een inspectie controleert de NEa of een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving voor Energie voor Vervoer. Afhankelijk van de activiteiten die het bedrijf uitvoert, richt de inspectie zich onder andere op het inboeken van hernieuwbare energie, de verplichting tot opvoer van brandstoffenleveringen of het voldoen aan de jaar- en reductieverplichting.

De reikwijdte van de inspectie is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf. De reikwijdte is ook afhankelijk van de rol van een bedrijf in de keten van het leveren van hernieuwbare energie. Een biobrandstofproducent heeft een andere scope  dan een inboeker van hernieuwbare energie.

Nader onderzoek geregistreerde brandstofleveringen

Elk jaar ontvangt de NEa van de Belastingdienst een overzicht van verschillen tussen de accijnsaangifte en de opgave van brandstofleveringen in het Register Energie voor Vervoer (REV). Dit kan aanleiding zijn voor de NEa om bedrijven te bezoeken om een gegevenscontrole uit te voeren.

Dat is een controle van de onderliggende informatie die heeft geleid tot de geregistreerde brandstofvolumes. Soms combineert de NEa dit onderzoek met een reguliere inspectie.

Her-controle

De NEa kan een her-controle uitvoeren na het constateren van een overtreding die het bedrijf binnen een redelijke termijn moet beëindigen. Tijdens een her-controle bekijkt de NEa of de geconstateerde gebreken volgens haar aanwijzingen zijn verholpen.
 

Projectmatige inspecties

Als de NEa constateert dat de naleving bij meerdere bedrijven niet in orde is, of wanneer zij meent dat bepaalde situaties of informatie verder onderzoek vergen, kan een projectmatige inspectie op dit onderdeel bij meerdere bedrijven of sectoren wenselijk zijn.