Vergunning intrekken

Wanneer een installatie niet meer onder het EU ETS valt, moet de vergunning worden ingetrokken. Bent u van mening dat uw installatie niet langer onder het EU ETS valt? Dan kunt u bij de NEa een gemotiveerd verzoek indienen tot intrekken van de vergunning. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Verzoek tot intrekking vergunning

Het verzoek tot intrekking doet u via het Emissiehandelsportaal (EHP). U logt hiervoor in als contactpersoon van de installatie waar het verzoek voor geldt. Kies vervolgens onder het tabblad “Mijn zaken”, in de linkerkolom onder “Deelname” voor “Vergunning intrekken”. U kunt hier aangeven per welke datum volgens u de emissievergunning moet worden ingetrokken. Daarnaast kunt u het intrekkingsverzoek en eventuele bewijsstukken uploaden. Voor het intrekkingsverzoek kunt u gebruikmaken van de standaardbrief.

Elk verzoek tot intrekking wordt door de NEa getoetst voordat de vergunning wordt ingetrokken. De NEa heeft een termijn van 4 maanden voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling precies duurt, hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het verzoek. De procedure kan dus langer duren dan 4 maanden.

De vergunning wordt ingetrokken per de datum waarop de installatie niet meer voldeed aan de deelnamecriteria, tenzij de jaarafsluiting voor het jaar waarin die datum valt, al is afgerond. Over de periode tot aan de datum per wanneer de vergunning is ingetrokken moet het bedrijf nog wel voldoen aan de verplichtingen van het EU ETS, zoals het indienen van een emissieverslag en het inleveren van emissierechten voor de gerapporteerde uitstoot.

Als er gratis emissierechten aan het bedrijf zijn toegewezen, vervalt die toewijzing met ingang van het jaar dat volgt op de intrekking. De toewijzing voor het jaar van intrekking blijft dus in beginsel ongewijzigd en wordt niet gekort. Het is niet nodig om een activiteitsverslag in te dienen over het jaar waarin de vergunning is ingetrokken.

Uitzondering reserve-, achtervang-, of parallelle eenheden

Er is een uitzondering mogelijk waardoor reserve-, achtervang- of parallelle eenheden niet worden meegerekend bij het vaststellen van het thermisch ingangsvermogen van uw installatie. U kunt op hier meer informatie vinden over deze uitzondering. 

Als uw installatie in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u hiervan melding maken bij de NEa. Als de NEa de technische restrictie goedkeurt ontvangt u hierover een besluit en wordt direct uw emissievergunning ingetrokken door de NEa.