Verplichtingen EU ETS

Bedrijven die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. De belangrijkste verplichtingen vindt u op deze pagina.

Verplichtingen EU ETS