Verplichtingen ETS

Bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. De belangrijkste verplichtingen vindt u hieronder.

Tijdlijn emissiehandel
©NEa

Emissievergunning en monitoringsplan

Bedrijven die onder het EU ETS vallen moeten een emissievergunning hebben. Voor de vergunningaanvraag moeten zij een monitoringsplan (MP) opstellen, waarin ze beschrijven hoe ze hun uitstoot conform de regels gaan bepalen. Gedurende het jaar monitoren bedrijven hun emissies volgens dit monitoringsplan. Meer informatie over de monitoring van emissies vindt u in het webdossier Monitoring emissies.

Rekening openen

Nadat bedrijven een vergunning hebben gekregen, moeten zij een rekening aanvragen in het register.

Monitoren en rapporteren emissies

Bedrijven met een emissievergunning hebben als belangrijkste verplichtingen:

Elk bedrijf moet jaarlijks evenveel emissierechten inleveren als de gerapporteerde uitstoot in ton CO2. Dit kunnen gratis rechten zijn, maar ook rechten die gekocht zijn op de markt of op veilingen.
 

Monitoren activiteiten

Bedrijven die gratis emissierechten toegewezen hebben gekregen, hebben aanvullende verplichtingen:

In een activiteitsverslag rapporteren bedrijven over de activiteiten en emissies per subinstallatie in het afgelopen jaar. De gerapporteerde gegevens kunnen leiden tot een wijziging van de toegewezen hoeveelheid gratis rechten.

Monitoringsmethodologieplan (MMP)

Om gratis emissierechten te kunnen aanvragen moeten bedrijven een emissievergunning hebben en een goedgekeurd monitoringsmethodologieplan (MMP). In het MMP wordt beschreven hoe de activiteitsgegevens die van belang zijn voor de toewijzing van gratis rechten worden bepaald. Meer informatie over het monitoren van activiteiten en het aanvragen van gratis emissierechten is te vinden in het webdossier Toewijzing ETS 2021-2025.

Jaarafsluiting

Het emissieverslag, het inleveren van rechten en het activiteitsverslag vormen gezamenlijk de jaarafsluiting.  Meer informatie hierover vindt u in het webdossier Jaarafsluiting.

Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens

Bedrijven moeten een wijziging in bedrijfs- en contactgegevens zo spoedig mogelijk melden aan de NEa. Het gaat hier om veranderingen van:

  • de drijver (= vergunninghouder en rekeninghouder)
  • de naam van de installatie
  • adresgegevens
  • contactpersonen

Let op: Deelnemende bedrijven moeten zelf de contactgegevens wijzigen en/of contactperso(o)n(en) vervangen in het NEa-loket.

Let op: Bij veranderingen van de drijver of contactpersonen van een installatie veranderen mogelijk ook de rekeningbevoegden. Rekeningbevoegden beheren de rekening met de emissierechten. Hiervoor zijn aparte formulieren. U vindt deze formulieren in het CO2-register.