Verplichtingen EU ETS

Bedrijven die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, moeten aan bepaalde verplichtingen voldoen. De belangrijkste verplichtingen vindt u op deze pagina.

Tijdlijn emissiehandel
©NEa

Verplichtingen EU ETS