Hoe moet ik verschillen tussen mijn accijnsaangifte en uitslag tot gebruik, waarop de jaarverplichting wordt gebaseerd, opvoeren in het register?

In principe zult u als uitslag tot vervoersverbruik (UtV) de hoeveelheid uitgeslagen benzine, diesel en zware stookolie moeten opvoeren, conform uw accijnsaangifte.

Als u voor een bepaalde maand toch een andere hoeveelheid UtV wilt registreren, bijvoorbeeld omdat u veraccijnsd geleverd heeft aan de binnenvaart, dan onderbouwt u het verschil met de accijnsaangifte bij het opvoeren van uw UtV in het register.

Bij eventuele controles van de NEa moet u door middel van ten minste een factuur en een betaalbewijs kunnen aantonen hoe groot de leveringen aan andere bestemmingen zijn geweest.

Hoort bij