Rapportage per inboeker 2017

De NEa heeft de wettelijke taak om jaarlijks per inboeker te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheidsaspecten van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen in het REV. Dit is de derde rapportage volgens de nieuwe systematiek.