Welke grondstoffen leveren bij inboeken welke soort HBE op?

Als u wilt weten welke specifieke grondstof in aanmerking komt voor een bepaalde HBE-categorie, kunt u dat zien in het overzicht Referentiegegevens REV – “Grondstoffen in het REV”

Het overzicht is geen complete weergave van alle grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor biobrandstoffen, maar laat alleen die grondstoffen zien die gebruikt worden in het REV.

Staat een grondstof er niet bij? Neem dan contact op met de NEa Helpdesk.

Hoort bij