Welke invloed heeft de gedelegeerde handeling op de inboekeisen voor waterstof?

Voor nu is er geen directe invloed. De inboekeisen zijn gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving (Wet milieubeheer, Besluit energie vervoer en de Regeling energie vervoer).

Vooralsnog zijn er geen plannen om op korte termijn de wet- en regelgeving aan te passen. Waarschijnlijker is het, dat de gedelegeerde handeling samen met de implementatie van RED3 wordt omgezet in de Nederlandse wet- en regelgeving (planning: 2026 inwerkingtreding).

Hoort bij