HBE-rapportage oktober 2022

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht hoeveel HBE’s er op 1 oktober 2022 beschikbaar zijn op de rekeningen in het REV. Hierbij maken we onderscheid tussen:

  • gespaarde HBE’s uit voorgaande jaren
  • HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2022

Update 14 oktober 2022

Inboekingen aan zeevaart in 2022 hebben tot dusver tot 7,79 miljoen HBE-G geleid. Dit is 98% van het aantal HBE-G dat in 2022 is gecreëerd.

Meer informatie

Meer weten over het HBE-systeem en het belang van hernieuwbare energie voor vervoer? Bekijk dan deze korte video. 

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority. Een man:)
Frituurvet in je vrachtwagen? Afval in je motor?
Dit moet je weten over hernieuwbare energie voor vervoer.

(Beeldtekst: Hernieuwbare energie voor vervoer.)

Vervoer en transport zorgen voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland.
Het is dus belangrijk om goed te kijken hoe we deze sector kunnen verduurzamen.
Gelukkig komen er steeds meer duurzame alternatieven.
Dit noemen we hernieuwbare energie.
Voor vervoer en transport zijn biobrandstoffen op dit moment
de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.
Deze worden gemengd met fossiele benzine en diesel.
Dit noemen we E10-benzine of B7-diesel.

(Beeldtekst: Het HBE-systeem.)

Om verduurzaming mogelijk te maken
werken we in Nederland met het systeem van Hernieuwbare Brandstofeenheden,
of HBE's.
Europese regelgeving en het Nederlandse klimaatbeleid
verplichten brandstofleveranciers om jaarlijks een steeds groter deel
aan hernieuwbare energie te leveren.
Bedrijven moeten zich bij de NEa registreren
en krijgen HBE's in ruil voor het leveren
van hernieuwbare energie aan de Nederlandse markt.
Deze HBE's hebben ze nodig om aan hun verplichtingen te voldoen.
Als bedrijven meer leveren dan ze verplicht zijn,
kunnen ze het overschot verhandelen aan andere brandstofleveranciers,
die juist tekortkomen.
De NEa zorgt voor een betaalbare uitvoering en toezicht op dit systeem van HBE's.
We controleren bijvoorbeeld of biobrandstoffen echt duurzaam zijn
en of hernieuwbare energie wel echt op de markt terechtkomt.
Door de handel in HBE's mogelijk te maken
en de oorsprong van duurzame energie te controleren,
zorgt de NEa met de sector
dat de CO2-uitstoot door vervoer elk jaar omlaaggaat.
Zo wordt ook de transportsector in 2050 helemaal klimaatneutraal.

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority.)