HBE-rapportage mei 2023

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert periodiek over het aantal bijgeschreven en gespaarde hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) in het Register Energie voor Vervoer (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in het aantal HBE’s dat bij de jaarafsluiting 2022, op 1 mei 2023, afgeschreven is in het REV om aan de jaarverplichting te voldoen.

Afgeschreven HBE’s

Er zijn bij de jaarafsluiting 2022 in totaal 75,7 miljoen HBE’s afgeschreven, waarvan 74,5 miljoen voor de jaarverplichting.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Beschikbaar
op 1 april
Jaarverplichting 2022 (%) Jaarverplichting Behaald%
Totaal 92,3 17,9% 74,5 17,9%
HBE-G 54,4 >1,8% 37,8 9,1%
HBE-C 6,1 <1,4% 5,5 1,3%
HBE-O 3,0 2,8 0,7%
HBE-B 29,0 <10% 28,5 6,8%

Aantal HBE's in het REV

1 mei 2023

1 mei 2023
HBE-BHBE-CHBE-GHBE-OGespaarde HBE-BGespaarde HBE-CGespaarde HBE-GGespaarde HBE-O
1-mrt-2326,96,138,62,2009,70,9
1-apr-23296,144,62,2009,70,8
1-mei-230,40,615,60,2

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (199 bytes)

Aantal gespaarde HBE's

1 mei 2023

1 mei 2023
Totaal 16,7
HBE-G gespaard uit 202215,56
HBE-C gespaard uit 20220,61
HBE-O gespaard uit 20220,19
HBE-B gespaard uit 20220,38

De aantallen in deze grafiek zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (135 bytes)

Vervallen HBE's

Naast de jaarverplichting zijn dit jaar 130 duizend HBE’s vervallen door overschrijding van de spaarlimiet. 1,1 miljoen HBE’s zijn ambtshalve vastgesteld en 20 duizend HBE’s zijn overgemaakt naar de afboekrekening.

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000
Soort HBE Vervallen Ambtshalve vastgesteld 

Overgemaakt naar 
afboekrekening

Totaal 0,13 1,08 0,02
HBE-G 0,06 0,17 -
HBE-C - 0,02 -
HBE-O 0,00 0,90 -
HBE-B 0,07 - 0,02

De waarde 0,00 betekent minder 10.000
- betekent 0

Aantal HBE's in REV per jaar

2015-2022

2015-2022
Afgeschreven HBE'sGespaarde HBE's
201527,25,2
201629,85
201732,24,7
201839,66,7
201957,312,9
202066,711,9
202170,510,6
202274,516,7

De aantallen in deze tabel zijn x 1.000.000

NEa Brontabel als csv (160 bytes)

Video: Van hernieuwbare brandstof naar HBE's

Weten hoe het systeem van HBE's werkt? Bekijk dan deze korte video. 

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority. Een man:)
Frituurvet in je vrachtwagen? Afval in je motor?
Dit moet je weten over hernieuwbare energie voor vervoer.

(Beeldtekst: Hernieuwbare energie voor vervoer.)

Vervoer en transport zorgen voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland.
Het is dus belangrijk om goed te kijken hoe we deze sector kunnen verduurzamen.
Gelukkig komen er steeds meer duurzame alternatieven.
Dit noemen we hernieuwbare energie.
Voor vervoer en transport zijn biobrandstoffen op dit moment
de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.
Deze worden gemengd met fossiele benzine en diesel.
Dit noemen we E10-benzine of B7-diesel.

(Beeldtekst: Het HBE-systeem.)

Om verduurzaming mogelijk te maken
werken we in Nederland met het systeem van Hernieuwbare Brandstofeenheden,
of HBE's.
Europese regelgeving en het Nederlandse klimaatbeleid
verplichten brandstofleveranciers om jaarlijks een steeds groter deel
aan hernieuwbare energie te leveren.
Bedrijven moeten zich bij de NEa registreren
en krijgen HBE's in ruil voor het leveren
van hernieuwbare energie aan de Nederlandse markt.
Deze HBE's hebben ze nodig om aan hun verplichtingen te voldoen.
Als bedrijven meer leveren dan ze verplicht zijn,
kunnen ze het overschot verhandelen aan andere brandstofleveranciers,
die juist tekortkomen.
De NEa zorgt voor een betaalbare uitvoering en toezicht op dit systeem van HBE's.
We controleren bijvoorbeeld of biobrandstoffen echt duurzaam zijn
en of hernieuwbare energie wel echt op de markt terechtkomt.
Door de handel in HBE's mogelijk te maken
en de oorsprong van duurzame energie te controleren,
zorgt de NEa met de sector
dat de CO2-uitstoot door vervoer elk jaar omlaaggaat.
Zo wordt ook de transportsector in 2050 helemaal klimaatneutraal.

(Het logo van de NEa, de Nederlandse Emissieautoriteit, the Dutch Emissions Authority.)