Formats en guidances monitoring emissies

De Europese Commissie heeft een serie guidances uitgebracht voor het monitoren van emissies, gebaseerd op de Europese Verordening monitoring, rapportage en verificatie (MRV). De guidances zijn bedoeld om te assisteren bij de interpretatie en implementatie; ze voegen dus geen extra’s toe aan de verplichte eisen uit de MRV.

Guidance 1

Algemene guidance voor installaties

Dit document beschrijft de basisprincipes en monitoringsmethoden van de MRV gericht op installaties. Het geeft een introductie over de EU ETS-nalevingscyclus, de gebruikte concepten voor monitoren en rapporteren van emissies van installaties en geeft een meer gedetailleerde omschrijving van de eisen uit de MRV op het gebied van mogelijke monitoringsmethoden.

Guidance NL

Nederlandse bijzondere situaties die niet in de Europese guidances beschreven staan

 Volgt.

Guidance 2

Algemene guidance voor luchtvaart

Dit document beschrijft de basisprincipes en monitoringsmethoden van de MRV gericht op luchtvaart. Het geeft een introductie over de EU ETS-nalevingscyclus, de gebruikte concepten voor monitoren en rapporteren van emissies en tonne-kilometre data van luchtvaart en een meer gedetailleerde omschrijving van de eisen uit de MRV op het gebied van mogelijke monitoringsmethoden.

Guidance 3

Biomassa

Dit document bespreekt de toepassing van duurzaamheidscriteria voor biomassa en de voorwaarden van artikel 38 en 39 van de MRV. Dit document is relevant voor zowel installaties als luchtvaart.

Guidance 4

Meetonzekerheden

Dit document geeft informatie over het bepalen van de ‘onzekerheid’ over de gebruikte meetinstrumenten voor installaties en daarmee te bepalen of er wordt voldaan aan de gewenste tier-eisen.

Guidance 4a

Voorbeeld onzekerheidsanalyse

Dit document is een aanvulling op GD4 in de vorm van voorbeelden.

Guidance 5

Monsterneming en analyse (alleen voor installaties)

Dit document beschrijft de criteria voor het gebruik van niet geaccrediteerde laboratoria, het ontwikkelen van een sampling plan en andere gerelateerde issues rondom het monitoren van emissies in het EU ETS.

Guidance 5a

Voorbeeld samplingplan

Dit document is een aanvulling op GD5 in de vorm van een voorbeeld.

Guidance 6

Dataflowactiviteiten en controlesystemen

Dit document bespreekt de manieren om dataflowactiviteiten te beschrijven voor monitoring in het EU ETS, de risicoanalyse als onderdeel van het controle systeem en voorbeelden van controle systemen. Deze guidance is relevant voor zowel installaties als luchtvaart.

Guidance 6a

Voorbeeld risicoanalyse en controleactiviteiten

Dit document is een aanvulling op GD6 in de vorm van voorbeelden.

Guidance 8

EU ETS inspecties

Dit document geeft informatie over inspecties en het doel, de methodologie en de voorbereiding daarvan.

Templates:

Template 1

Monitoringsplan voor luchtvaart

Template 2

Monitoringsplan van tonne-kilometre data voor luchtvaart

Template 3

Emissieverslag voor luchtvaart

Template 4

Verbeterrapportages voor luchtvaart

Handleidingen:

User manual 

Handleiding verbeterrapportage 

Overig 1

Unreasonable costs determination tool

Overig 2

Tool for the assessment of uncertainties

Overig 3

Frequency of analysis tool

Overig 4

Tool for operator risk assessment

Overige:


Klik hier voor guidances en hulpdocumenten voor toewijzing.

Klik hier voor checklists en andere documenten voor de jaarafsluiting.