Taken en uitvoering

De NEa kiest consequent voor een aanpak die rust op drie pijlers:

De drie peilers vormen samen de algemenen handhavingsstrategie die in 2018 is vastgelegd. Afhankelijke van de wettelijke bevoegdheid is de NEa meer of minder uitvoerder dan wel toezichthouder. 

Wat doen de verschillende domeinen bij de NEa?