Taken, uitvoering en organisatie

De NEa is een zogenaamd klein zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dat betekent dat het bestuur een zbo is, terwijl de werkorganisatie een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is. De belangrijkste opdrachtgevers van de organisatie zijn de ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De NEa is gevestigd in Den Haag en telt ruim 100 medewerkers. Hieronder leest u meer over de opbouw van onze organisatie, de taken en de uitvoering. 

Taken

De NEa kiest consequent voor een aanpak die rust op drie pijlers:

De drie pijlers vormen samen de algemene nalevingsstrategie.

Deze nalevingsstrategie (NLS) van de NEa vormt het beleid dat de NEa in haar rol als toezichthoudende organisatie hanteert in haar streven om compliant gedrag (naleving) te bewerkstellingen. Met de nalevingsstrategie beoogt de NEa de activiteiten die de NEa uitvoert om de doelgroep tot naleving te bewegen, in samenhang uit te voeren. Deze samenhang is nodig om effectief en zo efficiënt mogelijk te kunnen opereren.

De volledige nalevingsstrategie is te dowloaden via deze pagina.

Afhankelijk van de wettelijke bevoegdheid is de NEa meer of minder uitvoerder dan wel toezichthouder. 

Beeld: ©NEa

Drie domeinen

Binnen de NEa bestaan er drie domeinen: Emissiehandel, Energie voor Vervoer en Serviceverlening & Organisatie. Elk domein heeft een eigen afdelingshoofd. Deze afdelingshoofden vormen samen het managementteam. Het bestuur van de NEa bestaat uit drie bestuursleden die eindverantwoordelijk zijn. Meer over het bestuur vindt u hier.

Organigram van de NEa met aan het hoofd het bestuur, bestaande uit Jolande Sap (bestuurslid), Mark Bressers (directeur-bestuurder), en Johan de Leeuw (bestuurslid). Hieronder staat het managementteam bestaande uit Maaike Breukels (plaatsvervangend directeur en afdelingshoofd Emissiehandel), Bas Kiviet (afdelingshoofd Serviceverlening & Organisatie), en Vivian Koura (Energie voor Vervoer).
Beeld: ©NEa

Wat doen de verschillende domeinen bij de NEa?