Taken en uitvoering

De NEa kiest consequent voor een aanpak die rust op drie pijlers:

De drie peilers vormen samen de algemene handhavingsstrategie. Afhankelijke van de wettelijke bevoegdheid is de NEa meer of minder uitvoerder dan wel toezichthouder. 

Wat doen de verschillende domeinen bij de NEa?