Emissiehandel (EU ETS)

Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.

Op 1 januari 2021 is, na hervormingen, de 4e handelsfase ingegaan van het EU ETS. In april 2023 hebben de Europese Raad en het Europees parlement ingestemd met een herziene richtlijn voor het EU ETS. Deze herziening maakt deel uit van het Fit for 55-pakket.

Een algemene uitleg over wat emissiehandel is en hoe het werkt vindt u hier: Wat is emissiehandel?