Vallen leveringen aan vaste installaties ook onder de jaarverplichting?

Ja, leveringen van diesel, benzine of zware stookolie aan vaste (stationaire) installaties vallen vanaf 2022 onder de jaarverplichting, omdat ze onder de definitie van levering tot eindverbruik vallen (Wet milieubeheer, artikelen 9.7.1.1).

Deze leveringen moeten jaarlijks vóór 1 maart worden ingevoerd in het Register Energie voor Vervoer (Wet milieubeheer, artikel 9.7.2.3).

Hoort bij