Vallen plezier-, binnen- en scheepvaart onder de jaarverplichting?

Leveringen aan de pleziervaart vallen onder de jaarverplichting.

Leveringen aan de binnenvaart en (zee)scheepvaart vallen niet onder de jaarverplichting en deze leveringen hoeven dus ook niet voor de jaarverplichting opgevoerd te worden in het register. 

Hoort bij