Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2022

Bedrijven die fossiele brandstoffen aan Nederlands vervoer1 leveren, zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel daarvan te vervangen door hernieuwbare energie. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van vervoersbrandstoffen verminderd en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleind. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten van deze opgaven over het jaar 20222. Meer informatie verschijnt in de uitgebreidere rapportage die naar verwachting in juli gepubliceerd wordt.

Hernieuwbare energie voor vervoer in Nederland in 2022

Hernieuwbare energie voor vervoer in Nederland (2022)
Beeld: NEa

1: Alle vormen van transport over de weg, het spoor, het water en door de lucht.

2: Bij het opstellen van de grafieken is geen rekening gehouden met het effect van dubbeltelling: de energie-inhoud van zowel enkeltellende als dubbeltellende biobrandstof wordt slechts éénmaal meegeteld. De enige uitzondering betreft de grafiek over de inzet van conventionele/geavanceerde/bijlage IXb/overige biobrandstoffen, waar wel rekening is gehouden met dubbeltelling.