Wat is de status van de revisie van Annex IX van de RED en hoe gaat de NEa hier mee om?

De Europese Commissie werkt momenteel aan een herziening van Annex IX van de RED. In december 2022 heeft zij een conceptversie gepubliceerd ter consultatie. Op dit moment verwerkt de Commissie de feedback, hierna zal een officiële lijst volgen. De Nederlandse wet‐ en regelgeving verwijst rechtstreeks naar deze lijst, waardoor de NEa deze automatisch zal volgen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Annex IXa (HBE-G) en Annex IXb (HBE-IXb) grondstof. De Nederlandse Bijlage 5 uit de Regeling Energie Vervoer is een uitwerking van Annex IXa sub d (industrieel afval) en levert een HBE-G op.

Als de Europese Commissie besluit een grondstof die op dit moment op Bijlage 5 staat op te nemen op de Annex IXb lijst, dan zal NEa de Europese Commissie volgen, met als gevolg dat biobrandstoffen gemaakt uit deze grondstof voortaan een HBE-IXb opleveren en niet meer ingezet kunnen worden voor de zeevaart.

Zodra hierover meer bekend is volgt er meer informatie. In de nieuwsbrief van juli leest u meer over de feedback die de NEa heeft gegeven op de concept lijst. 

Hoort bij