Aandachtspunten inboeken gasvormige biobrandstoffen

Op deze pagina zijn een aantal onderwerpen uitgelicht die gaan over het inboeken van gasvormige biobrandstof. Het gaat om wettelijke voorwaarden en handelingen die belangrijk zijn voor de Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2023. Een uitgebreidere uitleg over het inboeken van gasvormige biobrandstof leest u op deze webpagina.

Dubbeltellingverklaring later koppelen aan inboeking

Het is mogelijk om -onder voorwaarden- na de 1e deadline nog een dubbeltellingverklaring te koppelen aan een inboeking.

Bied op tijd u GvO's aan in het VertiCer register

Om gasvormige biobrandstof in te kunnen boeken in het REV, moeten eerst de in te zetten GvO's op de NEa-rekening in het VertiCer-register zijn overgeboekt. Deze stap kent enige doorlooptijd. Start daarom op tijd met het aanbieden van de GvO's in het VertiCer-register.

Zorg voor een correcte registratie van de inboeking

  • Een inboeking waarvan de HBE's zijn bijgeschreven kunt u niet meer corrigeren. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.
  • De NEa corrigeert geen foutieve inboekingen op verzoek van de inboeker. In het algemeen geldt dat de de NEa eventuele fouten ná de jaarafsluiting onderzoekt.
  • Foutief registreren kan leiden tot handhaving door de NEa. Bijvoorbeeld door middel van een corrigerende maatregel. Daarom is het belangrijk dat u de inboekingen correct registreert.
  • U moet uiterlijk 29 februari 2024 uw leveringen inboeken. Indien nodig kunt u tot en met 29 maart een dubbeltellingverklaring aan de inboekingen koppelen (zie ook hierboven).

De fiatteursrol in het REV kan helpen bij het voorkomen van fouten. Als de rekeninghouder een fiatteur toewijst, moet een 2e persoon de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

Dit is dus iets anders dan het werk van de inboekverificateur. De inboekverificateur is een externe partij waaraan u opdracht geeft om laten controleren of uw (afgeronde) inboekingen aan de wet- en regelgeving voldoen.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

Leveringen met niet eerder opgevoerde grondstoffen

Wilt u leveringen inboeken met grondstoffen die u nog niet eerder heeft opgevoerd? Kijk dan tijdig of deze grondstoffen al in het REV voorkomen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de Helpdesk NEa, als deze grondstoffen niet in het REV voorkomen.

Om vast te stellen welke HBE soort wordt aangemaakt bij de inboeking en of er sprake is van dubbeltelling, moet de NEa een uitgebreide beoordeling uitvoeren. De kans bestaat dan dat de NEa pas na de inboekdeadline een conclusie kan trekken. Het inboeken van leveringen voor 2023 is dan niet mogelijk.

Grondstofbenamingen in REV

De grondstofbenamingen in het Register Energie voor Vervoer (REV) zijn gelijk aan die in het VertiCer-register. Dit betekent dat voor iedere inboeking de benaming in het REV gelijk zal moeten zijn aan die op de door VertiCer uitgegeven GvO.

Codering NTA8003
De codering van NTA8003 sluit niet volledig aan op de lijst in Annex IX van de Europese richtlijn hernieuwbare energie en Bijlage 5 van de regeling energie vervoer.

De NEa heeft een overzicht gepubliceerd van NTA8003 codes die in de praktijk voorkomen, met het bijbehorende rechtsgevolg. Bijvoorbeeld het soort hernieuwbare brandstofeenheid (HBE) en de eventuele dubbeltelling. 

Nieuwe inboeker? Vergeet de inboekverificatie niet!

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken in het REV moeten jaarlijks over een inboekverificatieverklaring beschikken. Hieruit blijkt of de ingeboekte hernieuwbare energie aan de wettelijke vereisten voldoet. De verificateur verwerkt jaarlijks op uiterlijk 30 april de uitkomsten van de inboekverificatie over de inboekingen over het voorgaande kalenderjaar in het REV.

U moet zelf:

  • een overeenkomst aangaan met één van de inboekverificateurs (Dekra, Control Union, Normec QS);
  • de inboekverificateur koppelen aan uw rekening. Alleen dan kan hij de uitkomsten registreren.

XML