Toevoegen dubbeltelling verklaring

Voor sommige afgeronde inboekingen geldt dat er later een dubbeltellingverklaring aan gekoppeld kan worden. De voorwaarden die hiervoor gelden en bijbehorende instructie leest u hieronder. 
 

Voorwaarden

Het later toevoegen van een dubbeltellingverklaring geldt alleen voor:

  • inboekingen die voor dubbeltelling in aanmerking komen:
  • inboekingen die vóór 1 maart 2024 in het Register Energie voor Vervoer (REV) zijn geregistreerd, met de status 'HBE bijgeschreven'.

Het toevoegen van een dubbeltellingverklaring moet uiterlijk op 29 maart 2024 plaatsvinden. 

Instructie toevoegen dubbeltellingverklaring