Welke brandstofleveringen vallen onder de jaarverplichting?

De jaarverplichting geldt voor bedrijven die op jaarbasis in totaal meer dan 500.000 liter benzine, diesel en zware stookolie leveren (uitslaan tot verbruik) aan alle bestemmingen, met uitzondering van:
- leveringen van benzine/diesel/zware stookolie aan de zeevaart en binnenvaart;
- leveringen van zware stookolie aan vaste installaties.

Om te bepalen hoe hoog de verplichting is, moeten deze leveringen jaarlijks vóór 1 maart worden opgevoerd in het Register Energie voor Vervoer.
(Wet milieubeheer, artikel 9.7.2.3).

Hoort bij