Hoe lang duurt het openen van een rekening?

Dat is op voorhand niet te zeggen, maar dit duurt minstens enkele weken.

Een rekeningaanvraag bestaat uit verschillende stappen. Hieronder staan deze uitgelegd met een indicatie van de doorlooptijd. Let op dat de tijd gerekend per stap een indicatie is, die sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en de afhandeling bij externe partijen waar uitvraag gedaan moet worden. 

  • Zodra een verzoek tot nieuwe rekeningaanvraag bij de NEa is binnengekomen, reageert de NEa hier doorgaans binnen vijf werkdagen op. U krijgt dan een ontvangstbevestiging en - indien nodig - het verzoek om ontbrekende gegevens aan te leveren.
  • Bij het in behandeling nemen van een ingevuld rekeningaanvraagformulier voert de NEa een aantal eerste checks uit. De doorlooptijd van deze stap duurt gemiddeld drie tot vier weken en is vooral afhankelijk van de reactiesnelheid van organisaties waarbij wij navraag doen. Zoals het navragen van informatie bij de netbeheerder (EAN-codes voor inboeken van elektriciteit en biogas), de Belastingdienst (AGP-vergunningen voor vloeibare biobrandstof) of een omgevingsdienst (Omgevingswetvergunning voor waterstof).  Ondertussen kan het bedrijf - in eigen tempo - de gegevens in het formulier invullen. 
  • Wanneer blijkt dat de gegevens correct zijn, ontvangt u een mail met het verzoek tot aanvullende gegevens. Deze gegevens levert u op eigen termijn aan. Wanneer de gegevens correct en op tijd worden aangeleverd, kan het vervolgens tot vier weken duren voor uw rekening is geopend.

Tussen 15 december en 1 april vindt er een stop plaats in de rekeningaanvragen. Tussen deze data worden er geen rekeningaanvragen of aanvragen voor een inboekfaciliteit in behandeling genomen. Deze tijdelijke stop is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de ontvangen aanvragen zijn afgehandeld om vóór 1 maart de leveringen van het voorgaande jaar te kunnen inboeken.

Hoort bij