Aandachtspunten verplichtingen

Op deze pagina zijn een aantal onderwerpen uitgelicht die gaan over de verplichtingen. Voor een meer uitgebreide uitleg over de verplichtingen vindt u informatie op deze (en onderliggende) webpagina's.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Voor de Jaarverplichting 2023 is het totale verplichte aandeel hernieuwbare energie 18,9% van de energie-inhoud van de uitgeslagen hoeveelheid benzine, diesel en zware stookolie die in 2023 is geleverd aan alle vervoersbestemmingen (behalve de leveringen aan de scheepvaart).

Aan de hand van uw brandstofregistratie berekent het REV hoeveel hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) van elke soort u nodig heeft om een aandeel van 18,9% hernieuwbare energie te bereiken.
U moet vóór 29 februari 2024 uw brandstofleveringen registreren.

Voldoen aan de jaarverplichting

U voldoet aan uw jaarverplichting als u tijdig voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV) heeft staan.

Dit betekent dat uw inzet van HBE's voor het verplichte aandeel hernieuwbare energie (18,9%) moet bestaan uit:

  • maximaal 1,4% HBE-Conventioneel;
  • maximaal 10% HBE-IXb;
  • minimaal 2,4% HBE-Geavanceerd.

U moet uiterlijk 30 april 2024 voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening in het REV hebben staan.
Op deze pagina leest u in welke volgorde het REV de verschillende HBE-soorten van uw rekening afschrijft.

Voldoen aan de reductieverplichting

Als u voldoende HBE's op rekening heeft staan voor de jaarverplichting van 2023, voldoet u automatisch aan de reductieverplichting van 2023. U kunt dit zelf controleren in het REV.

Registratie gelijk aan accijnsaangifte

Het volume uitgeslagen benzine, diesel en zware stookolie die u voor de Jaarverplichting 2023 in het REV registreert, is gelijk aan het volume dat u opvoert voor de accijnsaangifte 2023.

Uitzonderingen
De volgende bestemmingen kunt u buiten beschouwing laten bij de te registreren volumes:
- benzine / diesel / zware stookolie die aan scheepvaart is uitgeslagen tot verbruik;
- zware stookolie die aan vaste installaties is uitgeslagen tot verbruik.

U moet dan wel per maand aangeven hoeveel benzine, diesel of zware stookolie in mindering is gebracht ten opzichte van de accijnsaangifte. U moet de omvang en eindbestemming van deze ‘aftrekpost’ ten opzichte van uw accijnsaangifte kunnen aantonen met een factuur en een betaalbewijs.

Zie ook: Hoe moet ik verschillen tussen mijn accijnsaangifte en uitslag tot gebruik, waarop de jaarverplichting wordt gebaseerd, opvoeren in het register?

Niet toegestaan
Het is niet toegestaan om diesel, benzine en zware stookolie die inclusief accijns is ingekocht en is ingeslagen in uw AGP, in mindering te brengen op de levering tot eindverbruik.

Registreer uw brandstofleveringen op tijd en correct in het REV

Fout registreren kan leiden tot handhaving door de NEa. Bijvoorbeeld door middel van een corrigerende maatregel. Daarom is het belangrijk dat u de brandstofleveringen correct registreert.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat u de gegevens volledig en juist kunt invoeren. De fiatteursrol in het REV kan hierbij helpen. Als de rekeninghouder een fiatteur toewijst, moet een 2e persoon de opgevoerde gegevens goedkeuren, voordat deze definitief worden geregistreerd.

Fiatteur toewijzen
Heeft u nog geen fiatteur op uw rekening? Dien dan een wijzigingsverzoek bij ons in. Houdt rekening met een doorlooptijd van 3 weken na ontvangst correct en volledig ingevuld wijzigingsformulier.

Correctie door de NEa

  • De NEa doet geen bijstellingen die tot een lagere levering tot eindverbruik en daarmee een lagere jaarverplichting leiden.
  • De enige reden waarom de NEa een bijstelling in het voordeel van bedrijven kan doen, is wanneer de accijnsaangifte wijzigt en daarmee de registraties in het REV niet meer kloppen. 

Uw definitieve brandstofgegevens moeten uiterlijk 29 februari 2024 in het REV staan. Tot die tijd zijn uw brandstofleveringen wijzigbaar.

Spaarlimiet

Na 30 april 2024 schrijft de NEa de HBE's die nodig zijn voor de jaarverplichting af van uw rekening.

U kunt maar een beperkt aantal HBE's sparen naar het volgende jaar. Dit is het spaarsaldo. Het spaarsaldo is gelimiteerd. Het aantal HBE's boven de spaarlimiet vervalt. Dit is een automatische handeling in het Register Energie voor Vervoer (REV). De hoogte van de spaarlimiet wordt per type deelnemer bepaald. Meer over de spaarlimiet leest u hier.