Overgangsperiode CBAM

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking. Tot en met 31 december 2025 is er sprake van een overgangsperiode. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

CBAM-goederen

Vanaf 1 oktober 2023 vallen alle goederen die op deze lijst staan onder het CBAM en zijn vanaf dat moment “CBAM-goederen”. Als iemand ná 1 oktober 2023 CBAM-goederen importeert van buiten de EU waarvan de waarde per zending meer is dan € 150,- is hier een rapportageverplichting aan verbonden. Verder gelden er nog geen verplichtingen.

Rapportage

Binnen een maand na het einde van ieder kwartaal moet er bij de Europese Commissie een rapportage worden ingediend over de hoeveelheid CBAM-goederen die een importeur heeft geïmporteerd en over de hoeveelheid CO2 die bij de productie van die goederen is uitgestoten.

Deze rapportage moet digitaal worden opgemaakt en ingediend via een IT-systeem dat nog ontwikkeld wordt door de Europese Commissie. Als er meer bekend is over het IT-systeem en hoe de rapportage moet worden ingediend, wordt dat hier toegevoegd. Meer informatie over de inhoud van de rapportage vindt u hier. In het stappenplan voor de overgangsperiode voor CBAM staat beschreven hoe u zich kunt voorbereiden.

Van de Europese Commissie zullen importeurs ook informatie krijgen over de precieze emissiegegevens die verstrekt moeten worden. De Commissie heeft guidance documenten gepubliceerd voor de importeur en producent. Deze documenten geven informatie over CBAM en over de methodiek voor het bepalen van de ingebedde emissies en de rapportage. Ook organiseert de Commissie zes webinars in september en oktober 2023. 

Als iemand in een kwartaal geen CBAM-goederen heeft geïmporteerd hoeft er ook geen rapportage te worden ingediend. 

Toezicht en handhaving

De Douane in elke lidstaat van de Europese Unie houdt bij welke goederen geïmporteerd zijn, door wie en of hier CBAM-goederen bij zaten. Deze informatie wordt gedeeld met de Europese Commissie. De Commissie kan deze informatie ieder kwartaal vergelijken met de ingediende rapportages en zien of er CBAM-goederen geïmporteerd zijn waar geen rapportage over is ingediend.

Als er een afwijking wordt gezien kan de NEa gevraagd worden om handhavend op te treden tegen een Nederlandse importeur die CBAM-goederen heeft geïmporteerd maar geen rapportage heeft ingediend.

Omdat de wetgeving nog niet is vastgesteld en het rapportagesysteem nog niet is opengesteld kan de NEa u nog niet in meer detail informeren over de inhoud van de kwartaalrapportages en is het nog niet zinvol om de NEa hierover te benaderen. Wij raden u aan om de website van de Europese Commissie hiervoor als eerste te raadplegen.